Přihláška

Jak se přihlásit do šachového oddílu? Nejlépe se nejprve nezávazně ozvat někomu z našich kontaktů.

Pokud bude mít Váš zájem trvalejší charakter a zejména chcete-li se účastnit za náš oddíl zápasů či turnajů, je nutno učinit několik kroků (pokud budete mít k následujícím pokynům nejasnosti, obraťte se na nás, vše vysvětlíme):

 1. Vyplnit přihlášku do TJ SLAVIA (pokud již není členem, např. za jiný oddíl TJ, basketbal apod.), vytisknout ji a podepsat a podepsanou předat vedení oddílu, případně příslušnému vedoucímu mládeže (pro větší jistotu je dobré zároveň zaslat elektronickou kopii):

 2. Vyplnit žádost o registraci v Šachovém svazu (pokud již není členem, např. za jiný šachový oddíl), vytisknout ji (nevypisujte výši členského příspěvku – vyplní náš oddíl) a podepsat a podepsanou předat vedení oddílu, případně příslušnému vedoucímu mládeže (pro větší jistotu je dobré zároveň zaslat elektronickou kopii):

 3. Stávající členové jiných oddílů, kteří mají zájem o přestup do SLAVIE Kroměříž, vyplní ohlášení přestupu v šachu (odshora po řádek s telefonem a e-mailem, ostatní vyplní náš oddíl), opět samozřejmě vytisknou a podepíšou. Přestupní termín je mimo výjimečné případy od 1. 5. do 31. 8. Pokud to bude možné, zajistí si vyjádření původního oddílu. Podepsané ohlášení opět předají vedení oddílu, případně příslušnému vedoucímu mládeže (pro větší jistotu je dobré zároveň zaslat elektronickou kopii):

 4. Zaplatit členský příspěvek, který ročně činí:
  • 100 Kč u šachistů ve věku 0-6 let
  • 250 Kč u šachistů ve věku 7-17 let
  • 500 Kč u šachistů ve věku 18-65 let
  • 100 Kč u šachistů ve věku 66 a více let

Poznámky

 • Veškeré údaje v přihlášce je nutno uvádět přesně! Dle osobních dokumentů apod. Chyby při vedení členské základny postihují TJ např. při žádostech o dotace a TJ má tak méně peněz na sportování svých členů!
 • Členský příspěvek není příjmem oddílu, ale ústředí TJ SLAVIA, které z něj financuje účetní služby, pronájem prostor a některé platby drobnějšího charakteru. Oddíl svoji činnost financuje výhradně z dobrovolných darů členů, z dotací či od sponzorů, vedení oddílu nebo trenéři dělají svou činnost v drtivé většině případů bez požadavku na odměnu.
 • Omlouváme se za vyplňování dvou formulářů, ale jde o nutnou byrokracii, kterou my nezměníme.
 • Přihláškou do TJ vyjadřuje člen oddílu (případně i jeho zákonný zástupce) závazek respektovat Stanovy TJ, a že se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v TJ SLAVIA Kroměříž z.s., tomuto dokumentu rozumí a souhlasí se zpracováním osobních údajů přihlašované osoby všemi způsoby, které jsou popsány v dokumentu.